Støtteområder

Fonden støtter efter dets fundats (vedtægter) lægevidenskabelig forskning af sygdomme, der medfører fysisk handicap såsom sclerose, spastisk lammelse, cancer og hjertesygdomme, ligesom fonden direkte og ved gaver til institutioner og lignende yder støtte til bedring af handicappedes levevilkår.

Fondens uddelingspolitik er derfor delt op i 3 støtteområder: Forskning, foreninger og institutioner samt enkeltpersoner (private). Disse 3 grupper modtager normalt 1/3 hver af de uddelte midler ved den årlige uddeling. Der uddeles midler for ca. 400-500.000 kr. årligt afhængig af fondens investeringsafkast.

Forskning

En forudsætning for at ansøge om forskningsmidler er, at der er tale om videnskabelig forskning af sygdomme, der medfører et fysisk handicap. Forskningsmidler uddeles normalt til lægefaglige forskningsgrupper, ph.d.-studerende og læger i forbindelse med et forskningsprojekt, der som oftest foregår i hospitalsregi. Det enkelte legat udgør normalt mellem 5.000 og 20.000 kr.

Foreninger og institutioner

Foreninger og institutioner, som har hjemsted i Danmark, kan ansøge fonden om midler, såfremt der ydes støtte til bedring af handicappedes levevilkår. Det enkelte legat udgør normalt mellem 5.000 og 10.000 kr.

Enkeltpersoner (private)

Også enkeltpersoner (private) kan ansøge fonden om et legat. Forudsætningen er dog, at ansøgeren lider af en sygdom, som har medført et handicap. Det enkelte legat udgør normalt mellem 5.000 og 10.000 kr.

Scroll to top