Ansøg

Generelt

Såfremt der er tale om sygdomme, der medfører et fysisk handicap, kan man ansøge fonden om midler.

Under afsnittet Støtteområder er der nærmere beskrevet de 3 enkelte områder, som fonden uddeler legater til: Forskning, foreninger og institutioner samt enkeltpersoner (private).

Ansøgningsfristen er hvert år den 15. august.

Selvom man tidligere har ansøgt fonden om støtte og fået et legat eller et afslag, kan man hvert år ansøge fonden på ny.

Bemærk at man ikke vil få besked fra fonden, hvis man ikke får tildelt et legat.

Sådan ansøger man

Man ansøger fonden om støtte ved at sende en mail vedhæftet et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema (hent ansøgningsskema nedenfor). Enkeltpersoner (private) kan undtagelsesvis søge fonden ved at sende ansøgningen med posten vedlagt udfyldt ansøgningsskema, såfremt det ikke er muligt at maile ansøgningen.

Forskning

En forudsætning for at ansøge er, at der er tale om videnskabelig forskning af sygdomme, der medfører et fysisk handicap. Der vedlægges en beskrivelse af forskningsprojektet med angivelse af, hvad tildelte midler skal anvendes til samt eventuel udtalelse fra forskningsleder/vejleder. Ved bedømmelse af ansøgningen lægges der vægt på originalitet, forskningsfaglig kvalitet og relevans.

Ansøgningen skal indsendes på mail til info@lykfeldt.com og vedhæftet en begrundet ansøgning samt udfyldt ansøgningsskema (hent ansøgningsskema nedenfor). Ansøgningen kan ikke sendes med posten.

Foreninger og institutioner

En forudsætning for at ansøge er, at foreningen yder støtte til bedring af handicappedes levevilkår.

Ansøgningen skal indsendes på mail til info@lykfeldt.com og vedhæftet en begrundet ansøgning samt udfyldt ansøgningsskema (hent ansøgningsskema nedenfor). Ansøgningen kan ikke sendes med posten.

Enkeltpersoner (private)

En forudsætning for at ansøge er, at man har en sygdom, som har medført et handicap.

Der indsendes en begrundet ansøgning vedhæftet den seneste årsopgørelse, udtalelser fra læger og/eller hospital samt udfyldt ansøgningsskema (hent ansøgningsskema nedenfor).

Ansøgningen skal indsendes på mail til info@lykfeldt.com.

Ansøgningsskemaer

Som word:

Hent ansøgningsskemaet for ENKELTPERSONER (PRIVATE) i word.fil her

Hent ansøgningsskemaet for FORSKNING i word.fil her

Hent ansøgningsskemaet for FORENINGER i word.fil her

Som pdf:

Hent ansøgningsskemaet for ENKELTPERSONER (PRIVATE) i pdf.fil her

Hent ansøgningsskemaet for FORSKNING i pdf.fil her

Hent ansøgningsskemaet for FORENINGER i pdf. her

Scroll to top