Om fonden

Historik

Grosserer A.V. Lykfeldts og Hustrus Legat (i daglig tale kaldet Lykfeldts Legat) blev den 30. december 1971 stiftet på Frederiksberg og på initiativ af fru Gerda J.M. Lykfeldt i taknemlig erindring om hendes afdøde mand grosserer Albinus V.E. Lykfeldt, som gik bort i 1955.

Fonden blev stiftet i samarbejde med advokat Eskild Trolle og sidenhen i en lang årrække forvaltet og administreret af Gerda Lykfeldt og statsautoriseret revisor Leif Rasmussen sammen med de til enhver tid siddende øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Midlerne i fonden i dag stammer fra Gerda Lykfeldt, der er født i 1901, og som gik bort den 22. februar 1991. Alt hvad hun ejede blev uegennyttigt givet til fonden og dets formål. Hun ligger i dag begravet på Bispebjerg Kirkegaard.

Fondens formål

Fondens formål, som fremgår af legatets fundats (vedtægter), er at yde støtte til lægevidenskabelig forskning af sygdomme, der medfører fysisk handicap såsom sclerose, spastisk lammelse, cancer og hjertesygdomme samt direkte og ved gaver til institutioner og lignende at yde støtte til bedring af handicappedes levevilkår.

Fonden råder i dag over en betydelig kapital, som efter gældende regler er såkaldt bunden kapital. Det er således alene det årlige investeringsafkast af formuen, som uddeles til forskning, foreninger og enkeltpersoner (private).

I årenes løb har fonden blandt andet støttet forskningsgrupper, ph.d.-studerende og læger i forsknings øjemed, ligesom fonden har uddelt midler til velgørende foreninger og institutioner såsom Sclerose Foreningen, Børns Vilkår, Danske Hospitals Klovne, Familier med kræftramte børn og Danske Døvblinde. Endelig har et betydeligt antal enkeltpersoner (private) årligt modtaget et legat på grund af sygdom, der har medført et handicap.

Fondens ledelse

Fonden forvaltes i dag af en bestyrelse, som består af 3 medlemmer samt en administrator. Herudover har fonden et tæt samarbejde med et forvaltningsinstitut samt en revisor. Fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond, der er underlagt de gældende fondslove og er under tilsyn af fondsmyndighederne (Civilstyrelsen). Fonden har hjemsted i København.

Scroll to top